Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/12/2011

Decret 39/2011, de 13 de desembre, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 39/2011, de 13 de desembre, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 190 de 2011