Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

03/05/1990

Decret 37/1990, de 3 de maig, sobre les actuacions del Govern Balear a les zones de perill d'incendis forestals i d'erosió

TERRITORI I URBANISME

Decret 37/1990, de 3 de maig, sobre les actuacions del Govern Balear a les zones de perill d'incendis forestals i d'erosió BOCAIB núm. 59 de 1990

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015