Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/04/1990

Decret 35/1990, de 19 d'abril, de modificació del Consell Agrari

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 35/1990, de 19 d'abril, de modificació del Consell Agrari BOCAIB núm. 056 de 1990

Afectat per:

Decret 33/1993, de 25 de març, de creació dels consells agraris insulars i del Consell Agrari Interinsular BOCAIB núm. 044 de 1993