Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/04/1990

Decret 34/1990, de 19 d'abril, relatiu a subvenció del tipus d'nterès en activitats de foment

HISENDA I PRESSUPOSTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 34/1990, de 19 d'abril, relatiu a subvenció del tipus d'nterès en activitats de foment BOCAIB núm. 056 de 1990

Afectat per:

Decret 65/1994, de 13 de maig, que substitueix el Decret 23/1989, de 22 de febrer, i el Decret 23/1992, de 12 de març, pel qual es regulen les ajudes del règim de suport al petit i mitjà empresari balear BOCAIB núm. 069 de 1994