Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/03/1994

Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 041 de 1994

Afectat per:

Decret 47/1998, de 24 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 058 de 1998

Decret 84/2002, de 14 de juny, de modificació de determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 075 de 2002

Decret 68/2004, de 9 de juliol, de modificació del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional BOIB núm. 099 de 2004

Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 014 de 2009

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 085 de 2013

Per a més informació podeu descarregar el següent document