Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

01/03/2022

Decret 3/2022, de 28 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment d’avaluació ambiental

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

BOIB núm. 31, d’1 de març de 2022

Afectat per:

Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document