Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/01/2004

Decret 3/2004, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret 135/2002, de 8 de novembre, pel qual es designa l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada i es crea el Comitè de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 3/2004, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret 135/2002, de 8 de novembre, pel qual es designa l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada i es crea el Comitè de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació BOIB núm. 013 de 2004  

Afectat per:

Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears BOIB núm. 75 de 2009