Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/01/1988

Decret 3/1988, de 28 de gener, de modificació del Decret 112/1986, de 18 de desembre, d'expedició de cèdules d'habitabilitat

HABITATGE

Decret 3/1988, de 28 de gener, de modificació del Decret 112/1986, de 18 de desembre, d’expedició de cèdules d’habitabilitat BOCAIB núm. 017 de 1988

Afectat per:

Correcció d'errades advertides a la publicació del Decret 3/1988, de 28 de gener, de modificació del Decret 112/1986, de 18 de desembre, d'expedició de cèdules d'habitabilitat BOCAIB núm. 027 de 1988

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat BOCAIB núm. 151 de 1997