Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/04/1990

Decret 31/1990, de 5 d'abril, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei de pressuposts generals de la CAIB per al 1990

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 31/1990, de 5 d'abril, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei de pressuposts generals de la CAIB per al 1990 BOCAIB núm. 051 de 1990

Afectat per:

Decret 74/1991, de dia 24 de juliol, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de Pressuposts Generals de la CAIB BOCAIB núm. 104 de 1991