Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/10/2011

Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 168 de 2011

Afectat per:

Decret 39/2011, de 13 de desembre, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 190 de 2011

Decret 12/2012, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control que preveu el conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2012

Decret 23/2012, de 15 d'octubre, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 30/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants en la Comissió prevista en el conveni signat el 19 de novembre de 2009, en matèria d'inversions estatutàries, amb el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament de les inversions de l'Estat BOIB núm. 154 de 2012

Decret 14/2013, de 6 de juny del president de les Illes Balears, pel qual es deixen sense efectes determinats decrets de nomenament de representants l'Administració de la Comunitat Autònoma en diverses comissions de seguiment de convenis signats amb els consells insulars i amb l'Estat en matèria d'inversions estatutàries BOIB núm. 082 de 2013