Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/10/2011

Decret 25/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la CAIB i el Consell Insular d'Eivissa en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 25/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la CAIB i el Consell Insular d'Eivissa en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 168 de 2011

Afectat per:

Decret 9/2012, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 25/2011, de 28 d'octubre, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió de Programació, Seguiment i Control que preveu el conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2012

Decret 22/2012, de 15 d'octubre, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 25/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants en la Comissió prevista en el conveni de col·laboració signat el 05 de novembre de 2009 amb el Consell Insular d'Eivissa, en matèria d'inversions estatutàries, per al desenvolupament de les inversions de l'Estat BOIB núm. 154 de 2012 

Decret 14/2013, de 6 de juny del president de les Illes Balears, pel qual es deixen sense efectes determinats decrets de nomenament de representants l'Administració de la Comunitat Autònoma en diverses comissions de seguiment de convenis signats amb els consells insulars i amb l'Estat en matèria d'inversions estatutàries BOIB núm. 082 de 2013