Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/02/2008

Decret 23/2008, de 22 de febrer, de declaració d'àrea de rehabilitació integral del nucli urbà del municipi des Castell, a l'empara del Decret 90/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Jove d'Habitatge i les ajudes a la promoció i l'accés a l'habitatge de les Illes Balears 2005-2008

TERRITORI I URBANISME

Decret 23/2008, de 22 de febrer, de declaració d'àrea de rehabilitació integral del nucli urbà del municipi des Castell, a l'empara del Decret 90/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Jove d'Habitatge i les ajudes a la promoció i l'accés a l'habitatge de les Illes Balears 2005-2008 BOIB núm. 30 de 2008

Afectat per:

Correcció d'errades d'omissió advertides al Decret 23/2008, de 22 de febrer, de declaració d'Àrea de Rehabilitació Integral del nucli urbà del municipi des Castell, a l'empara del Decret 90/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Jove d'Habitatge i les ajudes a la promoció i accés a l'habitatge de les Illes Balears 2005-2008, publicada en el BOIB núm. 30 d'1 de març de 2008 BOIB núm. 47 de 2008

Per a més informació podeu descarregar el següent document