Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/11/2009

Decret 22/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes Balears d'avocació de la firma dels convenis de col·laboració entre les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per al reconeixement recíproc dels certificats de formació dels aplicadors de tatuatges, pírcings i micropigmentacions

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 22/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes Balears d'avocació de la firma dels convenis de col·laboració entre les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per al reconeixement recíproc dels certificats de formació dels aplicadors de tatuatges, pírcings i micropigmentacions BOIB núm. 166 de 2009