Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/02/1997

Decret 22/1997, de 7 de febrer, pel qual s'estableix l'obligatorietat de col·locar plaques identificatives en les plataformes elevadores per a càrrega, no útils per a persones

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 22/1997, de 7 de febrer, pel qual s'estableix l'obligatorietat de col·locar plaques identificatives en les plataformes elevadores per a càrrega, no útils per a persones BOCAIB núm. 026 de 1997

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015