Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/01/2020

Decret 2/2020 de 24 de gener, pel qual es disposa el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

BOIB núm. 11, de 25 de gener de 2020

Afectat per:

Correcció d’errates en la tramesa per a la publicació de la versió catalana del Decret 2/2020, de 24 de gener, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2020