Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

02/03/2012

Decret 2/2012, de 2 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 2/2012, de 2 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 033 de 2012 [DEROGAT]

 

Afectat per:

Correcció d'errates advertides en la publicació de les versions catalana i castellana del Decret 2/2012, de 2 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el BOIB número 33, de 3 de març de 2012 BOIB núm. 035 de 2012

 

Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 060 de 2013

Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 097 Ext. de 2015