Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/01/1991

Decret 2/1991, de 10 de gener, regulador de les ajudes econòmiques a les associacions agràries per realitzar d'auditories i estudis de viabilitat

AJUTS I SUBVENCIONS \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 2/1991, de 10 de gener, regulador de les ajudes econòmiques a les associacions agràries per realitzar d’auditories i estudis de viabilitat BOCAIB núm. 009 de 1991

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015