Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/01/1988

Decret 2/1988, de 14 de gener, de creació del Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 2/1988, de 14 de gener, de creació del Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC) BOCAIB núm. 014 de 1988

Afectat per:

Correcció d’errada advertida a la publicació del Decret 2/1988, de 14 de gener, de creació del Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC) BOCAIB núm. 026 de 1988

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015