Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/11/2009

Decret 21/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes Balears pel qual es modifica el Decret 1/2009, de 20 de febrer, del president de les Illes Balears, d'avocació de la firma de determinats convenis de col·laboració i de delegació a favor del conseller de Presidència

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 21/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes Balears pel qual es modifica el Decret 1/2009, de 20 de febrer, del president de les Illes Balears, d'avocació de la firma de determinats convenis de col·laboració i de delegació a favor del conseller de Presidència BOIB núm. 166 de 2009