Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/11/2009

Decret 20/2009, de 9 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la suplència del director del Gabinet de la Presidència

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 20/2009, de 9 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la suplència del director del Gabinet de la Presidència BOIB núm. 166 de 2009