Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/02/2000

Decret 19/2000, d'11 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 7.1.b) de la Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2000, en la Secció Pressupostària 15

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 19/2000, d'11 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 7.1.b) de la Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2000, en la Secció Pressupostària 15 BOCAIB núm. 022 de 2000