Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/02/2001

Decret 18/2001, de dia 9 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 6.1.b) de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001, en la Secció Pressupostària 15

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 18/2001, de dia 9 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 6.1.b) de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001, en la Secció Pressupostària 15 BOIB núm. 021 de 2001