Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/02/1984

Decret 18/1984, de 23 de febrer, de creació de la Comissió en matèria d'Arqueologia i Etnologia de Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CULTURA

Decret 18/1984, de 23 de febrer, de creació de la Comissió en matèria d'Arqueologia i Etnologia de Balears BOCAIB núm. 6 de 1984

Afectat per:

Decret 53/1988, de 26 de maig, sobre la modificació del Decret 18/1984, de 23 de febrer, de creació de la Comissió en matèria d'arqueologia i etnologia BOCAIB núm. 69 de 1988

Decret 107/1994, de 20 d'octubre, pel qual es modifiquen o complementen determinats procediments administratius en matèria de règim miner i patrimoni històric i se'n fixen els terminis màxims de resolució i els efectes dels actes presumptes BOCAIB núm. 137 de 1994

Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport BOCAIB núm. 159 de 1994

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears BOCAIB núm. 165 de 1998