Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/02/2006

Decret 17/2006, de 17 febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques a habitatges

TURISME

Decret 17/2006, de 17 febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades turístiques a habitatges BOIB núm. 045 de 2006  

Afectada per:

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010