Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/02/2000

Decret 17/2000, d'11 de febrer, de regulació de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HABITATGE

Decret 17/2000, d'11 de febrer, de regulació de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOCAIB núm. 022 de 2000

Afectat per:

Decret 123/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica la composició dels consells d'administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i dels Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears S.A. (SITIBSA), així com determinats aspectes sobre l'organització i funcionament de les esmentades entitats públiques BOIB núm. 105 de 2003

Decret 34/2004, de 2 d'abril, de modificació del Decret 17/2000, d'11 de febrer, de regulació de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOIB núm. 052 de 2004

Decret 60/2004, de 2 de juliol, de modificació de l'objecte social de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), regulat pel Decret 17/2000, d'11 de febrer BOIB núm. 097 de 2004

Decret 113/2007, de 24 d'agost, pel qual es modifica l'apartat 3 de l'article 12 del Decret 17/2000, d'11 de febrer, de regulació de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOIB núm. 131 de 2007  

Decret 54/2009, d'11 de setembre, de regulació de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOIB núm. 136 de 2009