Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/04/2013

Decret 16/2013, de 26 d'abril, de suspensió temporal del complement retributiu addicional d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 16/2013, de 26 d’abril, de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears BOIB núm. 056 de 2013

Afectat per:

Correcció d’errates advertides en la publicació de la versió catalana del Decret 16/2013, de 26 d’abril, de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 56, de 27 d’abril de 2013 BOIB núm. 074 de 2013

Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears BOIB núm. 018 de 2017


Per a més informació podeu descarregar el següent document