Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/02/2004

Decret 16/2004, de dia 13 de febrer, pel qual es regula l'exercici de l'activitat de bronzejat artificial

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 16/2004, de dia 13 de febrer, pel qual es regula l’exercici de l’activitat de bronzejat artificial BOIB núm. 026 de 2004

Afectat per:

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012

Per a més informació podeu descarregar el següent document