Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/02/1984

Decret 16/1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors de Temps Lliure

EDUCACIÓ \ ESPORTS I LLEURE

BOCAIB núm. 5 de 1984

Afectat per:

Decret 187/1999, de 27 d'agost, pel qual es modifica el Decret 16/1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure BOCAIB núm. 114 de 1999

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut BOIB núm. 84 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document