Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

02/02/2001

Decret 15/2001, de 2 de febrer, d'atribució de competències a l'Institut Balear d'Afers Socials

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SERVEIS SOCIALS

Decret 15/2001, de 2 de febrer, d'atribució de competències a l'Institut Balear d'Afers Socials BOIB núm. 018 de 2001

Afectat per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003