Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/01/1998

Decret 15/1998, de 30 de gener, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 8 de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1998, en la Secció Pressupostària 15

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 15/1998, de 30 de gener, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 8 de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1998, en la Secció Pressupostària 15 BOCAIB núm. 019 de 1998