Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/03/2007

Decret 14/2007, de 9 de març, pel qual es regulen els registres telemàtics i les notificacions telemàtiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 14/2007, de 9 de març, pel qual es regulen els registres telemàtics i les notificacions telemàtiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 039 de 2007

Afectat per:

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 165 de 2010