Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

04/02/2000

Decret 14/2000, de 4 de febrer, de modificació del Decret 54/1995, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de l'oferta turística de l'illa de Mallorca (POOT)

TURISME \ TERRITORI I URBANISME

Decret 14/2000, de 4 de febrer, de modificació del Decret 54/1995, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de l'oferta turística de l'illa de Mallorca (POOT) BOCAIB Núm. 021 de 2000

Afectat per:

Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012