Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/02/1994

Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ