Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/02/2009

Decret 13/2009, de 20 de febrer, pel qual es modifica el Decret 107/2004, de 28 de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites al seu departament

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 13/2009, de 20 de febrer, pel qual es modifica el Decret 107/2004, de 28 de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites al seu departament BOIB núm. 031 de 2009

Afectat per:

Decret 99/2011, de 30 de setembre, de derogació de determinades normes sobre desconcentració de competències BOIB Núm. 153 de 2011