Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/02/2006

Decret 13/2006, de 17 de febrer, de creació del càrrec de comissionat autonòmic per a grans esdeveniments de transcendència internacional

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 13/2006, de 17 de febrer, de creació del càrrec de comissionat autonòmic per a grans esdeveniments de transcendència internacional BOIB núm. 025 de 2006

 

 

Afectat per:

 

Decret 67/2009, de 16 d’octubre, pel qual es deroguen el Decret 70/2007, de 12 de juliol, pel qual es regula la Secretaria de la Presidència i el Decret 13/2006, de 17 de febrer, de creació del càrrec de comissionat autonòmic per a grans esdeveniments de transcendència internacional BOIB núm. 154 de 2009