Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/01/2002

Decret 12/2002, de 25 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament, manutenció i assistència a les sessions del Consell Escolar de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Decret 12/2002, de 25 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament, manutenció i assistència a les sessions del Consell Escolar de les Illes Balears BOIB núm. 015 de 2002

Afectat per:

Correcció d'errada advertida en el Decret 12/2002, de 25 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament, de manutenció i d'assistència a les sessions del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2002) BOIB núm. 027 de 2002

 

Decret 44/2005, de 29 d’abril , sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, manutenció i assistència a les sessions del Consell Escolar de les Illes Balears BOIB Núm. 071 de 2005