Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/01/2021

Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

BOIB núm. 005, de 12 de gener de 2021

Afectat per:

Decret 11/2021, de 8 de març, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient BOIB núm. 33, de 9 de març de 2021

Decret 21/2021, de 12 d’abril, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de les Illes Balears BOIB núm. 49 de 13 d’abril de 2021

Decret 22/2021, de 3 de maig, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals BOIB núm. 59, de 6 de maig de 2021

Decret 49/2021, de 13 de desembre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals, i en el Grup III, com a representants de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals i del Consell Insular de Formentera BOIB núm. 171, de 14 de desembre de 2021

Decret 14/2022 de 16 de maig, de modificació de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears BOIB núm. 65, de 19 de maig de 2022

Decret 27/2022 de 25 de juliol, de modificació de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears BOIB ext. núm. 97, de 26 de juliol de 2022

Decret 40/2022 de 10 d’octubre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector de l’economia social BOIB núm. 132, d’11 d’octubre de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document