Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/01/2010

Decret 1/2010, de 14 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2010, de 14 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 007 de 2010 [DEROGAT]

Afectat per:

Decret 2/2011, de 14 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 48 de 2011