Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/1990

Decret 113/1990, de 27 de desembre, d'aprovació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les empreses públiques de la C.A.I.B.

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 113/1990, de 27 de desembre, d'aprovació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les empreses públiques de la C.A.I.B. BOCAIB núm. 010 de 1991

Afectat per:

Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB BOCAIB núm. 155 de 1993