Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/04/2022

Decret 11/2022, d’11 d’abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS