Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/02/1999

Decret 11/1999, de 19 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió del Servei Balear de la Salut en matèria de formació continuada de les professions sanitàries

SALUT

BOCAIB núm. 27 de 1999

Afectat per:

Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 50 de 2000

Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven BOIB núm. 114 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document