Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/01/1998

Decret 11/1998, de 30 de gener, relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries o d'altra mena envers la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels beneficiaris de subvencions

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 11/1998, de 30 de gener, relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries o d'altra mena envers la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels beneficiaris de subvencions BOCAIB núm. 019 de 1998 

Afectat per:

Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 122 de 2004