Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/1994

Decret 11/1994, de 13 de gener, sobre organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 11/1994, de 13 de gener, sobre organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de Balears BOCAIB núm. 015 de 1994

Afectat per:

Decret 29/1995, de 23 de març, pel qual es dicten normes per a l'atribució i el desenvolupament de les funcions, serveis i competències transferits a la Comunitat Autonomia de les Illes Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques BOCAIB núm. 042 de 1995

Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i Règim Jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 128 de 2002