Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

04/02/2000

Decret 10/2000, de 4 de febrer, pel qual es fixa, provisionalment i amb caràcter d'extrema urgència, el triatge i l'abocament dels residus de la construcció i demolició

MEDI AMBIENT

BOCAIB núm. 16 Ext. (503) de 2000

Afectat per:

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears BOIB núm. 23 de 2019