Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Jornada


La reforma del règim local i la seva incidència en l'exercici de les competències de les institucions autonòmiques

L'Institut d'Estudis Autonòmics, en col·laboració amb l'Institut de Dret Públic de Barcelona, va organitzar la Jornada sobre La reforma del règim local i la seva incidència en l'exercici de les competències de les institucions autonòmiques.

El desenvolupament de la Jornada va tenir lloc a la Sala d'actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Palma i mitjançant videoconferència a les seus del Col·legi d'Advocats de Menorca i Eivissa el dia 15 de novembre de 2013. Comptà amb l'assistència d'unes 250 persones de l'àmbit del sector públic procedents de la Comunitat Autònoma, els ajuntaments i els consells insulars de les Illes Balears.

intranet 2.jpg

intranet 1.jpg

Documentació de la Jornada:

PDFPrograma

Ponències:

PresentacióLes conseqüències que l'objectiu d'estabilitat pressupostària es converteixi en l'eix central del repartiment de competències entre les administracions territorials

PresentacióLes entitats supramunicipals en el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local