Torna

Programa operatiu FSE 2014-2020. DG Serveis socials

Europa

Gestió i Seguiment


La DG de Serveis Socials contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FSE promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 9:

Servei d’informació, assessorament i acompanyament de les persones extracomunitàries que exerceixen la venta ambulant (SIPEVA)-(OE 9.4.1)

El Servei d’informació, assessorament i acompanyament de les persones extracomunitàries que exerceixen la venta ambulant (SIPEVA) té l’objectiu de garantir i facilitar l’accés dels usuaris als serveis públics i en especial al sistema públic de serveis socials i laborals per tal de contribuir a la seva inserció social i laboral i de fomentar la integració real dels usuaris dins els circuits d’atenció normalitzada.

 

El SIPEVA duu a terme actuacions d’informació, valoració, assessorament, derivació i acompanyament des de criteris de complementarietat i coordinació amb la resta de serveis públics i privats així com facilitar la integració de les persones usuàries en el teixit social i laboral.

 

Estat de la tramitació: En execució.

 

Pressupost de l’actuació: 138.572,42 euros (cofinançat en un 50 % amb FSE) per al termini 2020-2022.

 

Entitat contractada: Càritas Diocesana de Mallorca

 

Resultat esperat: millorar la integració social i laboral de les persones extracomunitàries que exerceixen la venta ambulant mitjançant l’acompanyament i el foment de la vinculació amb els serveis d’atenció personal i especialment:

 

-        Els serveis socials comunitaris.

-        El Servei d’Ocupació de les Illes Balears i altres serveis d’inserció laboral.

-        La Oficina d’Informació a les Persones Immigrades (OFIM) de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

-        Els serveis de formació de llengües i de formació d’adults de de la Conselleria d’Educació i altres administracions (ajuntaments, consells insulars,...).

-        L’Oficina d’Estrangeria de la Delegació del Govern a les Illes Balears.

-        Les Oficines d’Empadronament dels ajuntaments de les Illes Balears.

Qualsevol altre recurs públic o privat sense ànim de lucre que faciliti la integració social i laboral del col·lectiu atès.