Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Què és el Foro?

El Foro Institucional de Qualitat és el punt de trobada, intercanvi i millora de les entitats públiques de les Illes Balears, de l'àmbit local, autonòmic i central, que tenen la voluntat de fer una administració pública més eficient amb els seus recursos i excel·lent en la prestació dels seus serveis. Per a això desenvolupa un conjunt d'iniciatives, activitats, conferències, tallers o jornades alineades amb aquests objectius.

El Foro es constitueix com a suma de voluntats de les institucions que en cada moment la integrin, amb plena autonomia per a l'exercici de les seves activitats, exempt d'ànim de lucre i sense altre patrimoni que la gestió del coneixement dels seus membres.

A la cloenda del PrimeraTrobada Institucional de Qualitat en el Sector Públic, celebrat a Palma el 16 i 17 de novembre de 2005, es va subscriure per les set entitats participants (que s'esmenten a continuació) una Declaració d'Intencions que equival a una acta fundacional, alhora que oberta a aquelles altres administracions públiques interessades en la implantació d'aquelles experiències o que signifiquin per un bagatge de qualitat en les seves actuacions.

Administraciones fundacionals del Fòrum:

  1. Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
  2. Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
  3. Gerencia Regional del Catastro
  4. Institut d'Innovació Empresarial (IDI) Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
  5. Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears
  6. Ajuntament de Palma. Àrea d'Urbanisme i Coordinació Municipal
  7. Ajuntament de Calvià