Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Pla d'activitats

El Fòrum elaborarà un Pla d'Activitats, que contindrà la previsió d'actes i actuacions que es determinin i que ha  d'incloure com a mínim els següents:

a) Una trobada institucional biennal, organitzada per la institució que coordini.

b) Un esdeveniment anual que constitueixi la presentació pública davant la societat balear de les activitats dutes a terme pels membres institucionals del Fòrum en l'últim exercici.

c) La celebració de tallers de treball en qualsevol de les seves varietats.

 

Així mateix, el Pla d'Activitats podrà incloure qualsevol altra acció que s'inscrigui en el marc del propòsit general del Fòrum, entre les quals aquestes:

a) L'organització i participació en conferències, col·loquis, taules rodones, compareixences, cursos de formació, etc.

b) La promoció d'iniciatives i bones pràctiques per part de les institucions que en són membres i la seva presentació en públic.