Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Objetius

La missió i visió del Fòrum es projecten en els següents fins i objectius:

  1. Promoure l'intercanvi d'experiències en gestió de qualitat entre les institucions membres, amb la pretensió de millorar el seu nivell d'eficiència.
  2. Reunir les institucions compromeses i preocupades per la qualitat dels serveis públics, coadjuvant a la celebració d'activitats que permetin millorar i innovar la seva gestió de manera contínua.
  3. Impulsar i difondre la cultura de la qualitat i l'excel·lència entre les institucions públiques i els ciutadans, en general, i en particular a la sensibilització i conscienciació dels màxims responsables polítics i tècnics de les institucions.
  4. Fomentar les bones relacions institucionals entre els màxims responsables de cada un dels seus membres i les seves organitzacions que redundarà en benefici de la societat balear.
  5. Promoure i organitzar totes les activitats unilaterals, concertades o generals persegueixin fomentar la millora i la innovació de la gestió amb la finalitat última de contribuir al progrés i benestar de la nostra comunitat.
  6. Convertir-se en l'ens catalitzador de referència per la qualitat de totes les administracions públiques a l'arxipèlag balear, alhora que signe d'identitat d'una comunitat avançada, excel·lent i innovadora.
  7. Qualsevol altre que permeti contribuir a la consecució dels principis de la qualitat.