Torna

Forum Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

08/04/2016

Resum de l'activitat del Fòrum del darrer any

El passat dia 1 d'abril es va celebrar una reunió extraordinària del Fòrum de la Qualitat a la qual varen ser convocats la totalitat dels seus membres: els de ple dret, els adherits i els tres membres emèrits.

En aquesta reunió, el coordinador del Fòrum (des d'abril de 2014, Jorge Martín, representant de l'Autoritat Portuària) va exposar als assistents l'activitat realitzada pel Fòrum en l'últim any i va presentar una proposta de nous reptes que seran debatuts i consensuats en la pròxima reunió.

Entre les activitats que s'han fet en l'últim any, s'han de destacar les següents:

  • Jornada: "Qualitat, recursos humans i direcció pública professional".
  • Jornada: "Qualitat i serveis públics, del mètode a l'aplicació".
  • Jornada: "Aspectes rellevants a considerar en la nova norma ISO 9001: 2015". Al final d'aquesta jornada la presidenta del Govern Balear va lliurar el certificat que el sistema de gestió de qualitat de l'Autoritat Portuària compleix els requisits de la norma ISO 9001: 2008.
  • Jornada: "Plans de prevenció de delictes".

També s'ha d'esmentar la reunió del Fòrum l'organització de la V Trobada Bianual del Fòrum de la Qualitat, els dies 22 i 23 d'abril, amb el lema "Turisme i qualitat dels serveis públics", que va tenir una notable assistència; s'ha de destacar que una part d'aquesta es va fer a bord del creuer MSC Fantasia, atracat al port de Palma.

Una altra de les activitats destacables que s'han dut a terme en l'últim any ha estat la finalització, en el mes de juny, de la Guia per al traspàs de funcions entre el personal directiu de l'Administració.

Finalment, s'ha de recalcar l'esforç que s'ha fet en l'últim any per posar en servei aquesta pàgina web.

Per als propers mesos, el Fòrum de la Qualitat té previst escometre nous i difícils reptes inclosos en les finalitats i els objectius pels qual va ser creat.

Per a més informació podeu descarregar el següent document